Statsbidrag kan ge mer pengar till förskolan

Det nya bidraget gäller från 2022 och ersätter de två tidigare statsbidragen, statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder och statsbidrag för att inte öka barngruppernas storlek.

Skolverket beslutar om en bidragsram för varje kommun utifrån ett indexbaserat belopp som beräknas av statistiska centralbyrån. Bidragsbeloppet för Luleå kommun motsvarar 9,3 miljoner kronor för kalenderåret 2022.

Statsbidraget får användas till:

  • att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.
  • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan.
  • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningens föreslår nämnden att besluta om att rekvirera statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan inför 2022.

Se ärendelista Länk till annan webbplats.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå