Det stora företaget med lokalt engagemang för privatkunder

Från Sunderbyn levererar Skanska Industrial Solutions alla typer av berg- och grundläggningsmaterial – både till stora infrastruktur- och byggprojekt och till privatkunder som behöver material till tomten.

– Att vi ingår i en global koncern med stora företagskunder innebär att vi alltid ligger i framkant vad gäller kvalitet och hållbarhet. Men vi är också en lokal aktör här i Norrbotten som erbjuder privatpersoner prisvärda helhetslösningar och bästa service vad gäller berg- och grundläggningsmaterial till byggen och anläggningar.
Det säger Mikael Kemppainen på Skanska Industrial Solutions i Luleå.

Företaget har en lång historia i regionen. Sedan mitten på 1900-talet leverera man främst sandmaterial från Kallax och sedan 90-talet alla typer av berg- och grundläggningsmaterial från Sunderbyn.

I sortimentet ingår idag alla typer av material inom berg, grus, makadam, ballast, asfalt, återvunnet material och sand.

Materialet man levererar används främst till infrastrukturprojekt inom väg och järnväg, samt till stora byggprojekt.

”Privatmarknaden viktig för oss”

Men privatmarknaden är också en viktig del för oss. Vi förser privatpersoner med alla de typer av berg- och grundläggningsmaterial som behövs vid t.ex. ny- och ombyggnationer av villor eller när en trädgård eller enskild väg ska anläggas eller göras om, säger Mikael.

I verksamheten för Luleå arbetar idag ett tiotal personer med att producera, distribuera och sälja material.

Dessutom sysselsätter man flertalet underentreprenörer. I nuläget samarbetar man med Hanséns Bil & Maskin i Boden vad gäller transporterna.

Intensivt miljöarbete

– I Sunderbyn losshåller och bearbetar vi berg och i Kallax har vi sandtäkt. Vi tar även emot och återvinner schaktmaterial, asfalt och betongspill från bygg- och anläggningsprojekt i regionen – något som ökar och ligger i linje med Skanskas strategi inom återbruk och hållbarhet, förklarar Mikael.

Miljö och hållbarhetsarbetet utvecklas hela tiden.

– I Sunderbyn har vi konverterat våra krosslinor till eldrift för att hålla nere kostnaderna samt minska miljöbelastningen. Och vi planerar våra transporter noga för få fulla lastbilar och därmed minimera miljöbelastningen i den delen av verksamhetskedjan. Dessa insatser är inte bara bra för miljön utan innebär även att vi kan hålla nere priserna, berättar Mikael.
Det som ligger närmast i vårt miljöarbete är att ta emot stubbar och trädrester från markprojekt. Dessa ska återvinnas för eldning i biokolspannor.

Helhetslösningar för privatkunder

Med sin långa erfarenhet och utvecklingsarbetet inom den globala koncernen håller alltid materialen från Skanska Industrial Solutions högsta kvalitet. Och bolaget erbjuder såväl stora företagskunder som privatkunder helhetslösningar.

– Vi löser hela processen från bästa materialval till leverans på den plats och tidpunkt kunden önskar. Dessutom åtar vi oss att forsla bort material som ska bort från båda stora byggplatser och villatomter, innan nytt material ska dit och byggprojekt påbörjas, säger Mikael.

Skanska Industrial Solutions har alltid hela produktsortimentet i lager. Och även om det ofta är bäst att dra igång sina bygg- och anläggningsprojekt på fritidshus- eller villatomten till våren och sommaren, så kan det vara bra att planera och förbereda nu under vintern.

Bra med framförhållning

– Ja, även om vi alltid har fyllda lager och alltid levererar effektivt, så kan det vara bra att vara ute i god tid. Det kan ju bli trångt i portgången vad gäller själva transporterna under sommaren, då det är högtryck. Har vi en beställning i god tid så kan vi alltid leverera på önskad tid, även under sommaren.

– Vi finns alltid till hands för att diskutera materialval till nya projekt och eventuella behov av bortforsling av gammalt material etc. Det gäller inte minst privatkunder som kanske inte har så stor erfarenhet i frågan. Och för oss är alla kunder lika viktiga – oavsett om det gäller ett järnvägsbygge eller grundläggningsmaterial till ett privat garage, säger Mikael.

Källa: Skanska Industrial Solutions