200 miljoner till forskning – viktigt bidrag till omställningen

Luleås kommunalråd Carina Sammeli är glad över satsningen.

– Det är fantastiskt att se att LKAB verkligen menar allvar med sin satsning och också inser behovet av att bygga där man står. Luleå är en kommun i stark tillväxt och Luleå tekniska universitet är redan idag ett av världens främsta universitet med fokus på gruvnäringen. Den här stiftelsen kommer att ge både LTU och Luleå en rejäl boost, säger Carina Sammeli.

Främja forskning och utbildning inom gruvnäringen

LKAB skriver i sitt pressmeddelande att den nya stiftelsen startas för att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet inom ämnesområden relaterade till gruv- och mineralnäringen.

– Luleå tekniska universitet har länge varit ett oerhört viktigt nav för vår teknikutveckling och för rekrytering av den expertis som krävs för högteknologisk gruvdrift. Genom stiftelsen bidrar vi till att stärka universitetet i rollen som center för forskning och utbildning av den kompetens som är avgörande för att vi ska lyckas med de framtidssatsningar som nu planeras i Norrbotten, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet:

– Vi har en lång tradition av samverkan mellan universitet, industri och samhälle i regionen. Den starka utveckling vi nu ser framför oss skapar stora möjligheter men ökar också kraven på samarbete. Stiftelsen innebär ett viktigt bidrag och ger Norrbotten ännu bättre möjligheter att stärka sin position som viktigt kompetens- och utvecklingscentrum i den globala omställningen mot en fossilfri framtid.

Gruvnäringen central i omställningen

Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten säger så här om satsningen:

– Den gröna omställningen i Norrbotten och Västerbotten börjar i gruvan. Gruvnäringen och dess framtid är centralt för utvecklingen inte bara i hela regionen, utan i hela Sverige och världen. Och då måste vi klara av att bygga kompetens kopplat till det, på plats. Det är en väldigt viktig signal ifrån LKAB att man menar allvar och är beredda att göra seriösa investeringar i hela regionens framtid.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå