Dialogmöte Porsö centrum – Vårt Luleå

Mycket av förarbetet kring Porsö centrum är redan utfört. – Men vi ser att det finns utrymme i planeringen för att lyfta in mindre justeringar och önskemål. Därför är det viktigt för oss att få input från de som är på Porsön, säger Niklas Rombe Hedlund, projektledare vid Lulebo AB

Tanken för träffen är att det ska vara ett aktivt möte där alla deltagare får möjlighet att framföra sina tankar och idéer kring presentationsmaterialet i dialoger i mindre grupper.

Deltagare på informationsmötet är förutom intresserade Porsöbor personer från Luleå kommun, Lulebo, Svenska Kyrkan samt olika verksamheter i Porsö centrum.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå