Hälsa på lika villkor, eller?

Hälsa på lika villkor Länk till annan webbplats.” är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Tidigare undersökningar har visat att Luleåborna har en bättre genomsnittlig hälsa än resten av norrbottningarna, men mår sämre än i riket. Att män mår bättre än kvinnor och att yngre mår bättre än äldre. Men hur ser det ut nu?

Årets undersökning omfattar totalt 7200 enkäter. Kommunens stadsdelar och byar har sammanförts till tolv områden som vardera får 600 enkäter.

Det handlar om vår hälsa

Får du en inbjudan – var med och gör skillnad. Med hjälp av svaren ser kommunen utvecklingen i befolkningen och får ett underlag till åtgärder och prioriteringar.

Uppgifterna som lämnas är skyddade av sekretesslagen samt personuppgiftslagen. Det innebär att de som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att enskilda individers svar inte kan urskiljas i resultaten.

Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna i det blå kuvertet. Det är värdefullt för alla som lever i Luleå kommun!

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå