Socialnämnden: satsning på psykisk hälsa

– Under 2022 planerar vi aktiviteter inom flera områden för att förebygga psykisk ohälsa och hitta olika lösningar för dem som redan har drabbats, säger Helena Muotka, enhetschef.

Luleå kommun följer de nationella förändringar som är på gång med bland annat samsjuklighetsutredningen och har börjat se över vad som behöver göras.

Syftet med statens satsning är också att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete tillsammans med flera berörda aktörer.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå