“Jag får lära mig massor!”

Hej David, vad gör du på jobbet?

Jag är sedan fem år tillbaka utvecklare på kultur-och fritidsförvaltningen. Jag stöttar föreningar och unga arrangörer, är en av kommunens två fristadskoordinatorer, co-projektledare för Bok & Bild, jobbar med Luleås kultur-och idrottspolitiska plan, är verksamhetsledare på Lillan och söker ständigt efter sätt att hitta lösningar och idéer på de utmaningar våra verksamheter har.

Vad är det bästa med jobbet?

Att få arbeta tillsammans med människor inom så vitt skilda områden, jag får lära mig massor! Föreningspersoner, tjänstepersoner från andra verksamheter och förvaltningar. Det är verkligen ett arbete där en av grunderna är att lyssna till andra och förstå deras perspektiv. Speciellt kul är det att stötta ungas olika projekt. Och att analysera och jobba strategiskt. Nä allt är väldigt kul! Mina otroligt fina kollegor i arbetsgruppen och i Kulturens hus hör till det bästa med jobbet. Det är liksom en helhet.

Vad är mest utmanande med jobbet då?

Samma som det bästa med jobbet – att arbeta med andra människor! Otroligt roligt men utmanande samtidigt. Jag kan inte sitta instängd på kammaren utan möter många människor, och det är utmaningen att hitta gemensamma vägar fram som är det riktigt roliga. Att se två olika verksamheters utmaningar och koppla ihop dom.

Vad har du för bakgrund?

Som ungdomssamordnare i Haparanda arbetade jag mycket med delaktighet och ungas inflytande, och i projektet Ung i Tornedalen blev föreningslivet och den idébaserade sektorn en pusselbit samtidigt som jag kom i kontakt med utvecklingsfrågor via Leader. Dessförinnan studerades en kandidat i statsvetenskap med inriktning hållbar utveckling och sedan även en magister i statsvetenskap med inriktning mot utvärdering av offentlig verksamhet.

Ursprungligen kommer jag från Trollhättan där jag var aktiv i kulturlivet kopplat till evenemang, både som arrangör och föreningsperson. Innan flytten till Luleå och Norrbotten som gick 2010 var det mycket kringflyttande samt studier nere i Europa.

Vad tycker du man måste uppleva i Luleå?

Svartöstan! Det absolut mest drömska området i Luleå. Nära havet, stränderna och med doften av järn. En otroligt charmig del av Luleå!

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå