Landsbygdsprojekt och folkhälsoinsatser prisas – Vårt Luleå

Shahnaz Rasoul tilldelades Årets trygghets- och folkhälsoinsats. Motiveringen lyder:

“Shahnaz Rasoul ser andras behov och brinner för jämlikhet. En kamp för allas lika värde som går tillbaka till hennes dagar som läkare inom rörelsen ”Läkare utan gränser” i Afghanistan.

I Luleå hjälper hon nyanlända personer i frågor kring hälsa och välbefinnande. Hon har extra fokus på kvinnor och vägleder gravida. Shahnaz ordnar aktiviteter för både för unga och vuxna för att skapa gemenskap, en lustfylld fritid och goda hälsovanor. Hon har bildat en tjejgrupp och stöttar dem i allt från att ta sig fram i samhället till att v ara fysiskt aktiva. Shahnaz är mycket engagerad och lever som hon lär. Att dela glädje med andra är viktigt för henne. Shahnaz Rasouls ideella arbete är ett gott exempel på ett brett folkhälsoarbete.”

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå