Samrådsmöten om skolstrukturen

Förra veckan, 22 och 23 februari, hölls samrådsmöten med vårdnadshavare och personal i Notviken och Gammelstad för att få deras synpunkter om förslagen innan den politiska beslutsprocessen startar i mars.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå