Upphandling av elevadministrativt system klar

Elevadministrativa systemet förenklar arbetet

Det elevadministrativa systemet är ett internt mastersystem hos Barn-och utbildningsförvaltningens (BUF) samt Arbetsmarknadsförvaltningens (AMF) verksamheter.

Det nya systemet är en molnlösning som ger tillgång till en funktionell relevant digital miljö för elevadministration. Det är ett system som kontinuerligt anpassas utifrån verksamheternas behov och som är gemensamt för alla skolformer. Den gemensamma lösningen bidrar med struktur, effektivitet, igenkänning och sammanhang och är designad för hög säkerhet.

– Vi har väntat på att denna upphandling ska bli klar eftersom systemet kommer bidra till effektivare arbetsflöden för oss internt, men också skapa högre medborgarnytta när alla integrationer mot olika verksamhetssystem är klara, säger Viktoria Johansson huvudprojektledare.

Införande hösten 2022

Fram till införandet används befintligt elevadministrativt system. Det nya systemet kommer successivt att införas med start hösten 2022.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå