Stadsfest i Luleå till sommaren

Våren 2020 vann Wermland Festival anbudet om att få arrangera Luleås stora stadsfest 2021 och 2022, som ersättning för numera nedlagda Luleå hamnfestival. För ändamålet fick de 750 000 kronor från Luleå kommun men som bekant satte pandemin käppar i hjulet och arrangemanget ställdes in. Men nu när restriktionerna är släppta är det grönt ljus för stadsfest till sommaren, något som många Luleåbor otåligt har väntat på.

Arrangören har hittills inte namngett några klara artister, de kommer att avslöjas allt eftersom senare under våren. Förhoppningen är också att kunna knyta kontakter med det lokala närings- och föreningslivet för att på olika sätt erbjuda besökarna en helgjuten festivalupplevelse.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå