E-förslag och Kulturnatten på arbetsutskottets bord

I e-förslaget att bygga ett utkikstorn på Ormberget skriver förslagsställaren att det skulle ge en 360-graders Luleåvy ovanför trädtopparna. Med hänvisning till kostnaden och att Ormberget är ett kommunalt naturreservat gick arbetsutskottet på tjänstepersonernas förslag att avslå e-förslaget.

Det andra e-förslaget är att kommunen ska anlägga en motionsslinga som sammankopplar Alvik, Antnäs, Ersnäs och Skäret. Förslagsställaren menar att en ny motionsslinga genom Sörbyarna skulle gynna såväl invånare som företag, skolor och ridskolan i bygden. Även här gick arbetsutskottet på förvaltningens linje att avslå e-förslaget med hänvisning till att det redan finns elbelysta motionsslingor i Sörbyarna samt att den föreslagna marken är privatägd.

Vidare togs frågan om bidrag till Skådebanan för Kulturnatten 2022 upp. Förslaget blev att tilldela föreningen 330 000 kronor för arrangemanget som är ett av Luleås bredaste kulturevenemang.

Kultur-och fritidsnämnden ska fatta beslut i frågorna den 23 mars.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå