Dramatiskt tapp i upplagesiffrorna för NSD och Kuriren

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten, som ägs av Norrköpings Tidningar, pekar allt snabbare nedåt. Upplagan för den utdelade printupplagan för NSD och Kuriren är nere i 27 100 exemplar vilket är en minskning med 2 800 exemplar från ifjol.

Dagstidningarnas upplagor har minskat drastiskt de senaste åren och det stora tappet fortsätter. I Norrbotten minskar morgontidningarna Kuriren med 1 600 exemplar och NSD med 1 200 exemplar i den utdelade upplagan (exkl. digital och friex) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning gällande 2021.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik där även den digitala upplagan är inräknad har NSD idag en upplaga på 24 800 ex. (-800, -3,3%) och Norrbottens Kuriren 14 000 ex. (-700, -5,3%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är NSD 17 400 exemplar och Kuriren 9 700 exemplar.

Negativ milstolpe nådd

Kurirens utdelade upplaga är 9 700 exemplar och tidningen hamnar för första gången under 10 000 exemplar. 2005 var Kurirens upplaga 27 600 exemplar vilket innebär att tidningen tappat två tredjedelar av sin upplaga de senaste 16 åren.

Piteå-Tidningen minskar också siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) som 2021 har sjunkit till 8 900 exemplar (-800) från året innan.

Det är framför allt de senaste 10 till 15 åren som raset hos dagstidningarna tagit fart. Motsvarande siffror 2005 var 40 600 ex. för NSD och 27 600 ex. för Kuriren. Gemensam upplaga 68 200 ex. (att jämföra med 27 100 ex, 2021).

NSD, Kuriren och Piteå Tidningen ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

Länets minsta morgontidning Haparandabladet redovisar en upplaga är 2 900 ex. (+100 ex, +3,3%). För den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är antalet 2 300 exemplar.

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS.se