Dialog efter beslut om skolstruktur i Gammelstad och Notviken

Onsdag och torsdag klockan 18-20 bjuder barn- och utbildningsnämnden in intresserade till medborgardialog efter beslut om skolstruktur i Gammelstad och Notviken. Medborgardialogens syfte är att möjliggöra för medborgare att få svar på frågor om de beslut som tagits om skolstrukturen.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå