Luleå Energi bygger för framtiden

Mottagningsstationen som ska byggas är en nyckelkomponent för att möjliggöra satsningen på Luleå Industripark men kommer också vara en viktig del av Luleås fortsatta elektrifiering. När staden växer med såväl fler företag och invånare, som nya bostadsområden och elbilar, behöver infrastrukturen finnas på plats.

– Luleå Energis roll är att skapa förutsättningar för den omställning som pågår genom att bland annat möta upp det ökade behov av el som finns från industrier, företag och privatpersoner. Tillsammans med den mottagningsstation som under våren kommer att stå färdig på Notviken är det här en viktig pusselbit i den energiomställning som pågår med full kraft, säger Jens Lundqvist, styrelseordförande Luleå Energi.

Att möjliggöra för framtidens industri och företag, och få dem att vilja etablera sig i Luleå, är enligt Malin Larsson, vd på Luleå Energi, en nyckel till Luleås fortsatta omställning. Men också en central del i stadens utveckling och attraktionskraft i stort.

– Industrin och våra företag är motorn i omställningen. Genom att skapa rätt förutsättningar i energisystemet för att ta emot nya etableringar kan vi i nästa steg tillsammans nyttja de resurser som finns på bästa sätt. Exempelvis genom dialog kring restenergier från elintensiva industriprocesser. Det ger ett hållbart och cirkulärt energisystem och en stad som inte bara attraherar ännu fler gröna etableringar, utan även människor och kompetenser som kan utveckla staden vidare, förklarar Malin Larsson.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå