Stipendium till Munkebergs förskola – Vårt Luleå

Så används pengarna

Stipendiepengarna ska bland annat gå till att skapa upptäckarlådor som pedagogerna kan ta med på ett enkelt sätt när de ger sig i väg för att upptäcka naturen med barnen.

På inköpslistan står bland annat dragkärror för att ta med upptäckarlådan ut i skogen och för att ta med material hem till förskolan för att utforska vidare. Även vattentäta digitalkameror till upptäckarlådor och förstoringsglas, luppar och kompasser står på inköpslistan.

Ytterligare stipendiater

Alla pedagoger i förskolan och grundskolan i Norrbotten har haft möjlighet att ansöka om stipendier för sitt arbete med skogsfrågor. Totalt delades det ut sex stipendier den 11 maj 2022. Alla fick 25 000 kr vardera.

Andra skolor som tilldelas stipendium:

Sunderbyskolan – Undervisning ute oavsett väder och årstid

Tunaskolan – Vårt naturliga klassrum

Måttsunds förskola – Hållbar framtid

Kideus förskola – Äventyrspedagogik

NLV Svartöstaden – Framtiden, skogen och hållbarheten

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå