Cykelskola, glädje och gemenskap – Vårt Luleå

En social grej

Utöver allt lärande har även deltagarna byggt en gemenskap under kaffe- och fruktpauserna.

– Cykelskolan utvecklades även till en social grej, exempelvis var det kul för deltagare som inte så ofta pratar svenska att kommunicera med andra svensktalande, säger Sköld.

I slutet av sista passet lottade man ut en cykel bland deltagarna och samt hade en quiz och en genomgång om trafiksäkerhet. Samtidigt som glädjen var stor för över alla framsteg, fanns även sorg över scenariot att det var sista lektionen.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå