Uppkopplad isbana på g – Vårt Luleå

Kolla köldeffekten

Exakt vilka delar av isbanan som ska bli uppkopplade är inte klart, utan styrs efter vad folk vill ha. Under vårvintern har studenter från Luleå tekniska universitet intervjuat isbanebesökare för att höra vilken information de skulle vilja ha automatiskt i exempelvis mobilen.

Förslag som kommit fram är möjlighet att se hur mycket folk som är på banan vid en viss tidpunkt, att se var det finns lediga sparkar och eldstäder eller hur kallt det är för dagen, inräknat vindar och nederbörd.

Utgår från folks behov

– Vi ska gå igenom intervjuerna, och även prata med personalen på isbanan, och utifrån det se var vi ska satsa på sensorer till nästa vinter. När testperioden med isbanan är klar och utvärderad får vi se vilka andra områden i Luleå vi kan använda internet of things på, säger Hanna Westergaard.

Mer om projektet kan du hitta på lulea.se/arcticiot. Länk till annan webbplats.

Samarbetspartners är Luleå tekniska universitet, Lunet, Grepit och Thingwave.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå