Mediestödskartan ritas om — ska stärka lokala redaktioner

Mediestödet minskas och bland annat det kritiserade dubbelstödet där samma ägarkoncern kunnat hämta ut skattepengar för olika tidningar på samma ort försvinner.

Den nya Mediestödsutredningen som presenteras i slutet av juni innehåller förslag som förändrar mediestödet i grunden. Endast två av de sex nuvarande kategorierna som stödet omfattar behålls. Syftet är att tydligare främja lokal journalistik.

Snart offentliggörs den nya Mediestödsutredningen. Den 27 juni ska den överlämnas till kulturminister Jeanette Gustafsdotter, och vid godkännande kommer det nya stödet börja gälla från och med 2024. Medierna i P1 redan nu fått ta del av handlingar från utredningen som målar en tydlig bild om att det rör sig om en stor reform av mediestödskartan. Den ritas om i grunden och går från fokus på mångfald till fokus på demokrati. 

Mats Svegfors, tidigare vd för Sveriges Radio och chefredaktör för Svenska Dagbladet ansvarar över utredningen. I ett underlag till riksdagen i april skriver han att stödet främst ska gälla: “medier av betydelse för kommunal och regional demokrati”. 

Det innebär att stödet i första hand utformas för att säkra lokal journalistik. Utredningen tar stöd i medieforskningen som visar att nationella medier har goda möjligheter att överleva medan lokala medier har det betydligt svårare. Många lokala dagstidningar har tappat sina prenumeranter utan att lyckas vinna tillbaka dem via digitalt. 

– Vi ser positivt på förslaget. Det huvudsakliga anslaget kommer gå till lokaltidningar, säger Tomas Mattsson från Tidningsutgivarna. 

Dubbelstödet försvinner:

Länge har mediestödet (tidigare kallat presstödet) sett likadant ut. Det har fokuserat på att rädda mångfalden av tidningar på en ort, och utvecklades under en tid då tidningarna i Sverige hade ett tydligare politiskt ägandeskap. Stödet togs fram för att rädda andratidningarna på varje ort för att på så sätt främja olika ideologiska röster. Men idag tillhör ofta olika lokaltidningar på samma ort samma ägarkoncern, vilket innebär att dessa koncerner kan hämta ut dubbelt stöd. 

Men om det nya förslaget går igenom kommer det alltså inte längre gälla. Det nya stödet kommer i princip enbart ta hänsyn till storleken på redaktionen på en viss ort, och alltså inte till ägandeskap, eller huruvida det är en första- eller andratidning. Detta nya så kallade redaktionsstöd kommer enligt utredningen innebära att pengarna tydligare öronmärks till att bedriva lokal journalistik. Det kommer även göras särskilda behovsprövningar. 

– Om ett företag inte har behov av stöd ska de inte heller få stöd, säger Mats Svegfors till Medierna i P1. 

Källa: Medierna i P1