Brist på vägsalt skapar vägdamm

Problemet som uppstår när man inte kan binda vägdammet är att finpartiklarna förlorar sin sammanhållande förmåga då slitlagret torkar ut. Dammbindningen som görs med olika typer av salter syftar till att bibehålla denna bindningsförmåga. Dammbindning är nödvändig speciellt i närheten av bebyggelse och om det är många torra sommarveckor.

Man kan tycka att vanligt regnvatten borde lösa problemet med vägdamm, men problemet med det är att vattnet ganska snabbt torkar i vägens övre skikt och effekten av vätan blir kortvarig. Det vanligaste bindemedlet är salt vilket gör att vägen inte dammar. Kalciumklorid är det mest använda saltet men även magnesiumklorid och sulfitlut används. Ett kanske mer miljövänligt, men något förvånade bildningsmedel, är rapsolja.

–Vi tittar på olika alternativ till salt just nu och hoppas hitta en lösning på problemet snart, säger projektledare Jozefine Boman på Luleå kommun.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå