Ängar för ökad biologisk mångfald

Inventering av gräsmark

Den kortklippta gräsmattan är väldigt kal på liv och biologisk mångfald. Därför vill Luleå kommun inte ha den där det inte är motiverat. Under några somrar kommer en inventering av ett stort antal gräsytor att ske för att se om det finns möjlighet att lägga om skötseln på dessa till äng.

För att kunna inventera måste gräsytorna tillåtas att växa och de ytor som ska inviteras kommer inte att klippas förrän på sensommaren. Under hösten kommer sedan resultatet att utvärderas. De ytor som har förutsättningar för att skötas som äng kommer därefter att läggas om till ängsmark. Det innebär att de kommer att slås en gång per år för bästa utveckling av ängsmarken.

Indikatorväxter

Det som inventeras är floran där man tittar på hur många arter det finns av typiska ängsblommor, det vill säga växter som är slåttergynnade. Det kan vara till exempel prästkrage, blåklocka, kattfot med mera. Där det finns en rik flora finns också en rik mångfald av andra arter. Så dessa arter fungerar som så kallade signalarter som ”signalerar” att det är en fin miljö.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå