Bensbyvägen delvis avstängd för genomfart

Arbetet som ska utföras

Arbetena som ska utföras på Bensbyvägen är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering. Arbetet sker mellan Lulsundsrondellen och Kronanrondellen. Omledning av personbilstrafik sker via Truppvägen, följ anvisningarna på plats. Alternativa vägar till och från centrum kan vara Björkskataleden och vägen via Björsbyn.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå