Bättre tillgänglighet kring miljö- och byggfrågor

– Vi frågade våra kunder vad de tycker om vårt arbete och vad vi kan förbättra, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggchef.

Ett sådant område var tillgängligheten. Flera av de som intervjuades tyckte det tagit för lång tid att få kontakt med rätt person och ville ha bättre tillgänglighet på telefon. Från den 1 februari är det numera 8 handläggare i stället för 2 som är tillgängliga på telefon veckans alla dagar. Servicen har utökats från 4 timmar per vecka till 32 timmar per vecka.

När det gäller språket fanns en önskan om att det skulle bli enklare och mer inbjudande. Avdelningen har därför sett över språket i de formulär och dokument som skickas ut så att det ska vara enkelt att förstå.

– Här har vi sett en särskilt god effekt när det gäller inspektionsrapporter på restauranger och caféer. Det är en win-win eftersom vi får snabbare och bättre återkoppling från företagen när våra rapporter är enklare att ta till sig.

För de flesta människor är det ett fåtal gånger i livet som man har kontakt med miljö- och byggavdelningen. Det är ofta när man vill förverkliga en livsdröm.

– Det är inget man övar på innan så det behövs mycket guidning och dialog. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger Patrik Wallgren.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå