Utställning förlängs och far vidare

Platserna där utställningen kan ses är initialt; Luleå Stadsbibliotek, Servicepunkt Råek – Råne älvdals ekonomiska förening Gunnarsbyn, Medborgarkontoret Råneå, Servicepunkt UNEK – Unbyn/Avan ekonomiska förening och Stadshuset Bodens kommun.

Efter den andra september ska utställningen ”Visioner: i norr” vidare och på tur står visning på Havremagasinet i Boden, LTU och Regionhuset.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå