Lulebos fastigheter blir forskningslabb | Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har tillsammans med kommunala bostadsföretaget Lulebo startat ett långsiktigt samverkansprojekt inom hållbar renovering för ökad kvalitet med minskad klimatpåverkan. Avdelningen för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet anställer en doktorand och seniorforskare som under fem år ska följa bostadsföretagets arbete och utveckla strategier för hållbar renovering och underhåll.

Genom detta långsiktiga samarbete kan vi stärka vår forskning om hållbar renovering, något vi behöver i Luleå och i regionen. Jag tänker även på våra studenter som nu får ett kunskapsunderlag om hållbar renovering, vilket saknas i dagens civilingenjörsutbildningar inom byggområdet, säger Lars Stehn, professor inom byggproduktion och teknik, vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande på Luleå tekniska universitet.

Inom ramen för forskningssamarbetet kommer metoder att tas fram för renoveringsscenarier där klimatkalkyler och analyser genomförs på Lulebos bestånd av flerbostadshus. Den akademiska förankringen med validerade metoder kan hjälpa till att kvalitetssäkra bostadsföretagets renoveringsprocess. Luleå tekniska universitet får möjlighet att stärka sin forskning genom en kraftsamling mot renovering ur ett livscykelperspektiv med hög praktisk och akademisk genomslagskraft.

Hållbarhet i allmänhet och hållbart byggande i synnerhet står i fokus hos många organisationer inom både bygg- och fastighetsbranschen. Samtidigt är det ett faktum att även om det finns många nybyggnadsprojekt existerar de allra flesta fastigheterna redan och många av dem är i behov av renovering. Lulebo har idag cirka 7 400 hyreslägenheter och ca 125 kommersiella lokaler i sitt fastighetsbestånd. Många av fastigheterna är äldre och behovet av renoveringar och underhåll under de kommande 10 åren beräknas uppgå till cirka tre miljarder kronor.

Hållbarhet i alla tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk, är en nödvändig förutsättning för vårt pågående och kommande renoverings- och underhållsarbete. Fastigheterna ska kunna leva länge än, vi vill att våra hyresgäster ska få uppleva rätt boendekvalitet och målet är dessutom att renoveringarna ska kunna genomföras utan att bolaget behöver låna några pengar, säger Erik Öhrling, vd på Lulebo.

Kontakt: Lars Stehn, professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet, lars.stehn@ltu.se, 0920- 49 19 76, Erik Öhrling, vd på Lulebo, erik.ohrling@lulebo.se, 0920-23 67 47

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Luleå Tekniska Universitet, Luleå