Bygglov för ny kommunikationsmast på Hertsön

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 28 september. På dagordningen står bland annat ett bygglov för nybyggnad av ett 36 meter högt torn för elektronisk kommunikation på Hertsön samt utökad tillsynsansvar för tobaksfria nikotinprodukter. Totalt behandlar nämnden 16 ärenden.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå