Norra Sveriges framtid i fokus på Vetenskapens hus i Luleå

Nu startar en seminarieserie om den gröna omställningen i norra Sverige på Vetenskapens hus i Luleå. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, där norra Sverige har en unik möjlighet att visa vägen i en omställning som ska vara hållbar ur flera perspektiv, miljömässigt såväl som socialt och ekonomiskt. Seminarieserien Norra Scen – Arena för grön omställning, är ett samarbete mellan IVA Nord, LKAB, SSAB, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Vattenfall.

– Norra Scen blir en unik plattform för att diskutera regionens utveckling kopplat till den gröna omställningen. Det breda samarbetet är en styrka som visar på en samsyn när det gäller hur viktig frågan är för regionen och vår omvärld. När regionen växer, växer vi med den. Vi hoppas att seminarieserien ska locka många intresserade och engagerade till Vetenskapens hus, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

På Norra Scen på Vetenskapens hus diskuterar vi vad som krävs för att omställningen ska lyckas. Ambitionen är att belysa samhällsutvecklingen från olika perspektiv och intressenter. Vilka möjligheter och utmaningar i samhällsutvecklingen ser vi framför oss? Hur ska samspelet mellan industri, akademi, samhälle och alla som bor här se ut för att förverkliga den gröna omställningen i norra Sverige? Norra Scen är en mötesplats för regionens framtid.

Det första seminarietillfället 29 september ”Var ska alla bo?” handlar om var alla ska bo i regionen när industrin väntas rekrytera tusentals nya invånare, se separat inbjudan.

Kommande seminarietillfällen: 19 oktober, Vätgasens roll i den gröna omställningen, 24 november, Framtidens elförsörjning. Under våren 2023 planeras ytterligare tre seminarier.

Kontakt: Tina Forsberg, koordinator Vetenskapens hus, tina.forsberg@ltu.se, 0920 49 12 44, Mikko Viitala, presskontakt LKAB, mikko.viitala@lkab.com, 070-309 81 63

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Luleå Tekniska Universitet, Luleå