Grundsärskolan vill ansöka om projektmedel

Det finns ofta en lång process i bakgrunden innan en elev blir mottagen i särskolan. Ofta är upplevelsen bland de elever som börjar i särskolan att de inte klarar skolan. Den långa utredningsprocessen påverkar elevers självförtroende och motivation på ett negativt sätt.

– Vi vill att projektet ska resultera i tillämpliga praktiska arbetssätt och erfarenheter i mötet med elevgruppen som kan bidra till att öka elevers mående och på sikt främja deras lärande, säger Louice Stridsman.

Projektets kostnader består främst av doktorand och personella resurser hos både grundsärskolan och Luleå tekniska universitet. Kostnaderna är tänkta att finansieras till merpart av medel från sociala investeringar.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår till barn- och utbildningsnämnden att godkänna att ansökan för sociala investeringar lämnas in.

Se ärendelista Länk till annan webbplats.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå