Luleå tekniska universitet firade akademiska framgångar

Luleå tekniska universitet har det gångna året fått nio nya professorer och sju adjungerade professorer, 46 nya doktorer och fyra nya hedersdoktorer. Framstegen uppmärksammades under lördagens akademiska högtid.

– Jag hälsar er varmt välkomna till Luleå tekniska universitets installations- och promotionshögtid 2022. En högtid då resultatet av många års engagerat, koncentrerat och dedikerat arbete lyfts fram och prisas, och när samarbeten mellan forskare och det omgivande samhället synliggörs, sade rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn i sitt tal.

I november äger promotions- och installationshögtiden rum vid Luleå tekniska universitet. Vid en fullsatt ceremoni i Kulturens hus promoverades i lördags Luleå tekniska universitets nya doktorer och de nya hedersdoktorerna Peter Carlsson, vd och medgrundare av Northvolt, Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och professor Christopher Weible, verksam vid University of Colorado Denver School of Public Affairs. Historikern och författaren Peter Englund som också utsetts till ny hedersdoktor kommer att promoveras vid nästa års Akademiska högtid.
De nya professorerna på universitetet installerades och de adjungerade professorerna fick ta emot sina diplom. Dessutom delades priser och stipendier ut för framstående insatser inom forskning och studier.

Birgitta Bergvall-Kåreborn lyfte i sitt tal olika aktuella forskningsprojekt framförallt inom området hållbarhet.

– Forskning skapar hopp och en tro på framtiden. En tro på att vi kan skapa samhällen som medvetet och aktivt strävar mot de globala klimatmålen genom vetenskapliga framsteg och ändrade beteendemönster hos oss alla, sade hon.

Sammanlagt 385 personer deltog i den stora banketten i restaurangen STUK efter ceremonin. Där hölls tal av rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn, promotus Abdolrasoul Habibipour, lektor i informationssystem, hedersdoktor Peter Carlsson, vd och medgrundare Northvolt, installand professor Åsa Wikberg Nilsson, samt landshövding Lotta Finstorp.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Luleå Tekniska Universitet, Luleå