Norrbotniabanan närmar sig Luleå – Vårt Luleå

Det är Trafikverket som utreder, planerar och bygger Norrbotniabanan. Det är också Trafikverket som fattar beslut om hur järnvägen ska dras. Kommunen är en av flera viktiga samrådsparter som deltar i analysen och bedömningen inför beslutet.

En nyckelfråga i den pågående planeringen är hur järnvägen in till Luleå centrum ska dras.

Tidigare utredningar har visat på två möjliga infarter. En västlig via Karlsvik och Notviken, och en östlig som går via flygplatsen. Trafikverket utreder nu möjligheten för en öppningsbar bro mellan Hamnholmen och Svartön vilket är en förutsättning för det östliga alternativet. Under hösten har bland annat en fartygssimulering i den östra korridoren genomförts tillsammans med Sjöfartsverket.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå