Förslag: Mer pengar till barn-och ungdomsidrotten

Med förhoppningen att fler barn och unga ska stanna kvar i idrotten föreslås nu förändringar i LOK-stödet, lokalt aktivitetsstöd, i Luleå. Från nuvarande 5 kronor per deltagartillfälle för alla mellan 7-25 år är förslaget att pengarna istället fördelas på åldersgruppen 7-20 år. Dessutom ska kommunens budget för LOK-stödet öka med 300 000 kronor till totalt 2,85 miljoner kronor.

– Vi har sett att i gruppen unga vuxna, 20-25 år, går två tredjedelar av stödet till killar. I åldrarna under 20 år är det mycket mer jämställt och vi vill satsa där och dessutom utöka LOK-stödet, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

LOK-stödet för personer med funktionsnedsättning föreslås dock fortsätta gälla upp till 25 år.

Förslaget ska nu behandlas av kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott den 30 november och sedan kultur-och fritidsnämnden den 14 december.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå