Luleå Energi om elförsörjningen i den gröna omställningen

För att snabba upp processen handlar det enligt Malin Larsson framför allt om att jobba mycket mer parallellt och synkat än idag. Det finns en stor vilja att komma framåt i de här frågorna, på alla nivåer.
– Det är en helt ny nivå av samverkan mellan energibolag, industrier, kommuner, myndigheter och regering. Det finns en gemensam målbild om vad vi tillsammans håller på att åstadkomma i Norrbotten, säger hon.

Vad gäller kraftförsörjningen menar hon att industrierna också ser sin egen roll i att bidra till energisystemet, genom att exempelvis producera egen el till sina fabriker.
– För att möta framtidens utmaningar kring elförsörjningen behöver alla dra sitt strå till stacken. Industrierna tar ett stort ansvar i att bidra till lösningen på sikt, och här kan även små och medelstora företag vara med och ta sig an utmaningen. Att hoppa på tåget nu och visa hur man själv kan bidra till lösningen.

– Ett sätt att bidra till att skapa ett robust elsystem är att vara flexibel i sin energianvändning. Här ser vi en jättestor vilja till dialog och samarbete från såväl företag som privatpersoner och vi arbetar med att skapa affärsmodeller för solel, laddstoplar och batterilagring som gör att vi kan erbjuda våra kunder att bidra i energiomställningen, säger Malin Larsson.

Ambitionen är att hållbar och konkurrenskraftig el ska finnas i Norrbotten även efter att de nya industrierna är på plats.
– Vi måste se till att energianvändningen är så effektiv som möjligt och samtidigt bygga ut viss produktion för att klara detta. En stor del av svaret på både energi- och klimatutmaningarna kommer handla om att nyttja våra resurser så effektivt som möjligt. Här kan alla vara med och bidra.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå