Skolan presenterar en plan för barn och elever med behov av särskilt stöd

Planen beskriver skolornas arbete med att forma en utbildning där alla elever får möjlighet att uppnå kunskapsmålen men även de sociala målen. Det finns ett starkt samband mellan lärande och hälsa. Barn och elever som upplever att de kan lära och utvecklas mår bättre samtidigt som om de mår bra har de lättare att lära sig. Planens delar följs upp av rektorerna i deras kvalitetsarbete på skolan.

– Vårt gemensamma mål i barn och utbildningsförvaltningen är att alla elever i Luleå kommuns skolor ska få möjlighet att lyckas. Vi vet att elever som mår bra lär sig lättare och elever som lär sig mår bättre. När vi når målet att skapa en tillgänglig lärmiljö kommer fler elever i Luleå kommun få lyckas och gå ut skolan som trygga individer med god måluppfyllelse, fortsätter Malin Grahn.

Tre nivåer av stöd i skolan

Först försöker man skapa en tillgänglig lärmiljö som är en anpassning av den ordinarie undervisningen till gruppens behov. Den andra nivån är extra anpassningar som är individinriktade. Det kan vara tydliga instruktioner, anpassade läromedel, planering, struktur och så vidare. Om eleven trots det inte utvecklas för att kunna uppfylla kunskapsmålen så sker en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd, som är mer omfattande och inte ryms inom den ordinarie undervisningen.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå