Förslag: Avslag för föreningen Sputnik

Multikulturell föreningen Sputnik, som föreningen bytt namn till, skriver i sin ansökan att de vill hjälpa rysktalande att integreras i det svenska samhället och genomföra arrangemang utifrån olika kulturer, religioner, språk och etniciteter. För 2023 söker de bidrag av Luleå kommun på 110 000 kronor, en ansökan som nu föreslås få avslag.

– Vi var helt eniga i arbetsutskottet om ett avslag då föreningen inte klarar våra riktlinjer och demokrativillkor, säger Emmeli Nybom (s), ordförande kultur-och fritidsnämnden Luleå kommun.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå