Mats Ehnbom får sluta som vd för Norr Media

Mats Ehnbom, vd Norr Media på väg mot nya utmaningar.

NTM-koncernen som äger Norr Media genomför en organisationsförändring. Vd-tjänsten i Norr Media avskaffas och det är oklart hur länge NSD:s och Kurirens ägarbolag blir kvar som bolag, skriver Norr Media.

NTM-koncernen (Norrköpings Tidningar) genomför stora organisationsförändringar. Vd-tjänsten i Norr Media försvinner. Andra förändringar i NTM-koncernen är nya tjänster som marknadschef, senior strategisk projektledare och chef för samhällsrelationer. Den senare tjänsten ska Mats Ehnbom tillträda den 1 februari, skriver sajten Affärer i Norr.

Någon ny vd ska inte rekryteras. NSD och Kuriren ska få varsin chefredaktör. Enligt NTM:s vd Lina Hedenström är det inte säkert att Norr Media blir kvar som eget bolag i framtiden.

– Jag vet inte hur länge Norr Media kommer att finnas kvar som bolag. Vi har en ägarstruktur där med externa ägare, det är inte bara NTM som äger Norr Media. Vilket gör att det måste ske under sansade former, säger Lina Hedenström till Norr Media.

Gratistidningrna Extra Luleå och Boden har lagts ner

Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar lägger ned sina båda gratistidningar Extra Luleå och Extra Boden, ändringarna började gälla från årsskiftet. Som ett av skälen till nedläggningen angavs kostnader för tryck, papper och distribution som ökat markant.

Gratistidningarna Extra Luleå och Extra Boden har lagts ned i samband med årskiftet.

Källa: Norr Media, Affärer i Norr