Socialförvaltningen om händelsen där ett barn miste livet

Frågor om vårdnad och umgänge

Det har kommit många frågor som berör Familjerätten som på begäran lämnar in underlag till tingsrätt i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

– På Familjerätten arbetar vi även med rådgivning, informationssamtal, samarbetssamtal, vi upprättar juridiskt bindande avtal mellan föräldrar, fastställer faderskap eller föräldraskap samt genomför adoptionsutredningar och handlägger namnärenden, säger Anna Henriksson Heidari, enhetschef på Familjerätten.

Frågor om barn och unga

Flera av de frågor som inkommit berör enheten för barn och unga, som arbetar utifrån anmälningar eller ansökningar, med att erbjuda stöd och hjälp för barnfamiljer.

– Innan vi beslutar om insatser gör vi en utredning som utgår från barnets behov, vi samarbetar alltid med hemmet och utredningen bygger på vårdnadshavarens samtycke, säger Petra Wikman, enhetschef på Barn- och ungaenheten.

Enheten arbetar också utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som ska skydda barn och unga vid vissa förhållanden. Men stöd av LVU kan ett barn till exempel placeras i ett familjehem.

Känner du oro för ett barn kan du lämna orosanmälning och vara anonym om du vill. Läs mer om hur du gör en orosanmälning på Luleå kommuns webb. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Den som har frågor om hur socialförvaltningen arbetar kan kontakta Luleå kommuns kundcenter på 0920-45 30 00 och fråga efter någon av nedanstående personer. Väljer du att kontakta via e-post så svarar vi så fort vi kan. Får vi många frågor kan det ta lite längre tid.

Frågor om vårdnad och umgänge: Anna Henriksson Heidari, enhetschef på Familjerätten. Du kan skicka e-post till Anna på anna.henriksson.heidari@soc.lulea.se

Frågor om utredningar kring barnets behov: Petra Wikman, enhetschef på Barn och unga. Du kan skicka e-post till Petra på petra.wikman@soc.lulea.se

Frågor från media samt övergripande: Anna Saxin, verksamhetschef. Du kan skicka e-post till Anna på anna.saxin@soc.lulea.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå