Trekantens parkering kan bli grön mötesplats – nu finns chansen att tycka till

Tyck till innan sista februari – så tänker jag kring Trekantens parkering, Luleås nya mötesplats

I projektet ingår att se över hur vi kan omvandla Trekanten till mötesplats.

Norra hamnen har otroligt fina kvaliteter som Luleå kommun vill ta vara på. Trekanten har en enorm potential som mötesplats som bidrar till ett attraktivare Luleå. Staden ska användas av sina invånare och därför är vi intresserade av din röst.

På vår webb kan du som läsare vara med och tycka till och dela med dig av dina tankar kring möjligheterna för Trekanten.

Vilka värden finns där som du anser kan utnyttjas i framtiden för att skapa framtidens mötesplats i Norra hamn?

Länk till vårt frågeformulär får du här. Länk till annan webbplats.

Frågeformuläret ligger öppet till sista februari 2023 därefter ska vi analysera de synpunkter som kommit in både via webben och under det “Öppet-Hus” tillfället Stadsbyggnadsförvaltningen arrangerade på Kulturens Hus den 7:e december 2022.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå