Förskolebarn utvecklar sitt språk effektivare med hjälp av tecken — alla förskolor får en väska med material

 

Små barn har inte alltid riktigt ro att sitta still och tappar fort fokus. Därför använder förskollärarna sig av TAKK med barnen i vardagliga situationer, till exempel när de äter eller när de är ute och leker. Ofta använder de tecken med barnen när de delar upp barngruppen i mindre grupper innan lunch.

– De tecken som vi arbetat mest med är de som handlar om mat och att äta. Andra tecken som de tycker är roliga är djur. Vi har fått en påse med plastdjur som barnen får leka med samtidigt som de lär sig tecken. En del tecken blir också en tröst för barnen. Till exempel tecknet för att jobba använder vi och barnen när de kanske saknar sina föräldrar. Då ser vi att de blir tröstade av tecknet, berättar förskolläraren Emilia Filppa.

Förskolorna ska få TAKK-väskor som Jobbcenter tillverkat

Projektet på Resurscentrum är över och ska snart rapporteras in till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Resurscentrum Elevhälsan har däremot fått nya pengar från dem för läsåret 2022/2023 för att undersöka hur materialet om teckenspråk och TAKK kan användas även när barnen börjar i förskoleklass.

– Vi har börjat undersöka vad det är pedagogerna i förskoleklassen behöver för material. Ett önskemål är tecken till ord som används när vi samtalar med barnen om värdegrundsfrågor, berättar Ingunn Akselvold som är metodutvecklare på Resurscentrum Elevhälsan.

De väskor som Elevhälsan har satt ihop kring TAKK har också uppmärksammats av cheferna för förskolan. Annica Backman som är verksamhetschef och Susann Sunnarve som är utvecklingsledare för förskolorna har nu beställt över 200 väskor så att alla förskolor i Luleå ska ha tillgång till materialet med början av leverans i januari 2023.

– Vi insåg att erfarenheter från projektet kunde vara en hjälp för alla barn om alla avdelningar på förskolorna i kommunen får TAKK-material som pedagogerna kan använda i undervisningen. Sedan behövs förstås också fortsatt kompetensutveckling för att använda materialet med barnen. Det är också roligt att det blivit en sådan fantastiskt fin samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Jobbcenter, säger Susann Sunnarve som är utvecklingsledare för förskolan på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå