Luleå kommun och besöksnäringen i dialog om bättre samverkan

Strategi och målbild

Swidish Lappand och Region Norrbotten deltog på mötet och informerade om den besöksnäringsstrategi som inom kort ska beslutas för vårt län. Den sätter paraplyet för utvecklingen av besöksnäringen till 2030 och visar bredden av allt som behöver hänga ihop för ett besöksmål i världsklass där Luleå är navet in i länet och det som kan besökas.

Dialog ska leda till förenklad handläggning och tillsyn

Genom dialog med besöksnäringen hoppas man på miljö och bygg kunna få input från kunderna på vad man upplever som svårt för att kunna göra det lätt att göra rätt. Målet är att få ökad förståelse för varandras och försöka underlätta i våra processer där det går.

Det är också viktigt att vara tillgängliga och flexibla för att hjälpa företagen att göra rätt. Skrivet material ska vara enkelt att ta till sig och där språket inte räcker till ska det finnas möjlighet att få personlig stöttning.

Det är tydligt att när man för dialog mellan olika pater som har med varandra att göra så bygger det alltid starkare strukturer som gynnar alla.

Saknas en samordnande kompetens för besöksnäringen

I dialogen framkom önskemål om en samordnande kompetens för besöksnäringen i Luleå. Idag upplevs det som att vi arbetar med frågan på många olika ställen som har olika funktioner och roller men den samordnande rösten saknas till viss del. Samordnarens roll behöver vara proaktiv, samla berörda aktörer och ge en mer samlad bild om vart vi är på väg och vad i behöver göra gemensamt för en utvecklad besöksnäring i vår kommun.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå