Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns “samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Luleå tvåa i solligan 2019

Förklaringen till att Luleå ofta får mycket soltid beror bland annat på läget. Vid kusten är det generellt lite mindre moln än i inlandet och placeringen högt upp i landet ger Luleå många timmar med dagsljus under sommaren. Bakgrund Sedan 1990 har Sveriges Television, med start...

Mer matte och idrott på schemat

Utökningen motsvarar en timme per vecka för årskurs 7–9. Samtidigt minskas den garanterande undervisningstiden i elevens val med lika många timmar. Dessutom ökar den garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet i årskurserna 6-9. –...

Bemanningsläget inför skolstarten

Av de elva inte tillsatta annonserna berör fyra förskolan. Det handlar om två förskolelärare och två barnskötare. I grundskolan är det ingen specifik skola som sticker ut med många vakanta tjänster men inom årskurs 4-6 är det fortfarande tre tjänster som inte är tillsatta med...

Unga i Luleå får sitt nav

Bio, rep och smink På Navet kommer ungdomar i åldern 16–20 att kunna umgås och ägna sig åt olika kreativa aktiviteter på eftermiddagar och kvällar, flera dagar i veckan. I lokalerna finns bland annat ett biorum, sminkrum, scener för spelningar och ett kafé. – Vi vill...

Besöksnäringen i Luleå spränger miljardvallen

– Att spränga miljardvallen är ett fantastiskt betyg för Luleås besöksnäringsföretag som arbetat målinriktat under många år med bland annat affärs- och produktutveckling. Tillsammans med näringslivet har vi även synliggjort destinationens erbjudanden och kapacitet, både på nationella och internationella marknader, säger Jenny Hellman. Mycket talar...

Notvikens badvatten är fortfarande otjänligt

Kontroller säkrar kvalitén Kommunens miljöinspektörer tar regelbundet kontroller vid kommunens badstränder. Kvalitén på badvattnet är bra men kan ibland försämras. Kommunens friluftsbad finns i Brändön, Gültzauudden, Klubbviken, Kängsön, Lulsundet, Lulviken, Mörön, Notviken, Näset i Sunderbyn, Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn.

Bada inte vid Notviken

Kontroller säkrar kvalitén Kommunens miljöinspektörer tar regelbundet kontroller vid kommunens badstränder. Kvalitén på badvattnet är bra men kan ibland försämras. Kommunens friluftsbad finns i Brändön, Gültzauudden, Klubbviken, Kängsön, Lulsundet, Lulviken, Mörön, Notviken, Näset i Sunderbyn, Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn.

Beläggningsrekord för skärgårdsstugorna

Brändöskär är precis som tidigare år den ö som lockar allra mest. – Vi ser dock en trend där bokningstrycket på öarna jämnas ut mer och mer. Framför allt har det skett en stor ökning av beläggningen på Junkön där stugorna har fräschats upp invändigt...

Kostnadskalkyl för kvalitetskommun

Moderaterna yrkade på kommunstyrelsens sammanträde att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med en kostnadskalkyl för att anordna en mässa i Luleå. Mässan är ett åtagande som följer med en eventuell utmärkelse som Sveriges Kvalitetskommun. Det är Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Kvalitetsmässan, SACO...

Nya livsmedelsleverantörer (nästan) klara

Mer närproducerad Upphandlingen avser kommunens huvudsakliga behov av livsmedel till förskolor, skolor och äldreomsorg samt arbetsmarknadsförvaltningen. En stor del av de upphandlade livsmedlen, bland annat ägg, kött och potatis, är av svensk råvara, och till stor del närproducerade. Sedan tidigare har kommunen upphandlat mejeri- och charkprodukter...

Tidigare inlägg