Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns “samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Dansen på Gråsjälören

Efter några år byggdes Hantverkshyddan, en pampig serverings- och samlingslokal. Den var ursprungligen en gammal skolbyggnad från Hertsön som man bland annat kompletterade med ett torn. Uppskattad festplats Restaurangen var öppen både vinter och sommar. Precis som idag så plogades en väg ut till ön under...

Snart dags för sommarförskola

Sommarförskolan finns för de familjer som behöver den servicen under den period då de ordinarie förskolorna har sommarstängt. Utifrån tidigare års utvärdering testas i år ett nytt upplägg för de pedagoger som kommer att arbeta på sommarförskolan. Ett utvecklingsområde inför sommarförskolan 2019 har varit att...

Fortsatta effektiviseringar inom skolan

Förslaget är i den anda som nämnden beslutade om i april 2019 genom policy för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Policyn anger att kostnaderna i första hand ska minska genom effektivare lokalnyttjande, och i så liten grad som möjligt påverka den pedagogiska organisationen, barn- och...

Bokbuss och bryggor i investeringsplanen

Kultur-och fritidsnämndens ram för investeringar sätts till 10,3 miljoner kronor årligen de kommande tre åren, en sänkning med 10 miljoner för 2020, 9,8 miljoner för 2021 och 3,5 miljoner för 2022. I planen för dessa tre år finns bland annat köp av en ny allmän...

Nya stipendier till kultur-och fritidslivet

Kulturstipendierna kan sökas av allt från bild-och formskapare och scenkonstnärer till tonsättare, författare och andra konstnärskategorier. Fritidsstipendierna kan sökas av alla idrotts-och fritidskategorier och både av utövare, ledare och andra som utfört goda idrottsliga prestationer under det senaste året eller har ett värdefullt ideellt ungdomsledarskap...

Vattenläcka vid Kullens förskola

– Det är tråkigt att det har hänt men det är bara att göra det bästa av situationen.Tur i oturen är att det är sista veckan innan vi har sommarstängt, säger Maria Stark, utvecklingsledare förskolan, barn- och utbildningsförvaltningen. Eftersom det är matsalen som drabbats av...

Vägavstängningar under Hamnfestivalen

Nygatan och SkeppsbrogatanAvstängda 7-15 juli klockan 19.00-03.00, övrig tid är biltrafik tillåten. Bodenvägen, Bastugatan, Namnlösa gatan och SkeppsbrogatanAvstängda fr.o.m. 8 juli klockan 16.00 t.o.m. 15 juli klockan 07.00. Strandparkeringen och StorgatanAvstängd fr.o.m. 7 juli klockan 16.00 t.o.m. 15 juli klockan 07.00. NygatanAvstängd fr.o.m. 8 juli klockan 18.00...

Novell- och konsttävling för dig under 26

Tävlingen är för dig mellan 16-25 som bor i Norrbotten. De två kategorierna är novell och konst. För det sistnämnda gäller alla konstformer som foto, måleri, skulptur, installation, konstfilm eller filmad performance. Fem av bidragen från varje kategori, inklusive vinnarna, publiceras även i en antalogi. Här...

Midsommar på Hägnan

Firandet på Hägnan börjar klockan 11.30 med gemensam klädning av majstången. Klockan 13 reses majstången och det blir dans och lek med Luleå Hembygdsgille. Efter det midsommartal av f.d. kulturchef Åke Broström, musikandakt och avslutningsvis jazzmusik i folkton med Per Ödberg och Dan Johansson. På...

Hon vill få barnen att cykla till skolan

Som aktivitet räknas skolidrott, organiserad idrott via föreningsliv, lek samt transporter – inte minst till och från skola. Och det är det sistnämnda som Anna-Karin Lindqvist och de andra i projektet tagit fasta på. – Målet är att öka andelen elever som tar sig till...

Tidigare inlägg