Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns “samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Tvist om enskilda avlopp på Hertsölandet

De sex fastighetsägarna överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen, som gav kommunen rätt. Därefter överklagades länsstyrelsens beslut vidare till mark- och miljödomstolen som höll med fastighetsägarna och upphävde förbuden. Kommunen håller inte med mark- och miljödomstolens bedömning och har överklagat beslutet till högsta instans, mark- och...

Lumiregalan prisade skolbarnens filmer

Inför galan utlystes en tävling bland Luleås femteklassare att göra en film om varför det är viktigt att källsortera. Av 18 inlämnade bidrag gick fem till final. Juryn bestående av Mia Jakobsson, Norrbottensmedia och Erik Öhrling, Lumire, är imponerade över kreativiteten som eleverna uppvisar.–...

Sommar på Södra Hamnplan

Södra Hamnplan förbereds inför premiären måndag 17 juni. Under sommaren förvandlas Södra Hamnplan i centrala Luleå till en härlig mötesplats tillgänglig för alla. Måndag 17 juni öppnar konceptet ”Södra Hamnplan sommar” då platsen lever upp och fylls av liv och rörelse. Här kommer det bland...

Isreducering ska hjälpa Luleå hamn

Isen ställer till stora problem för sjöfarten i Luleå hamn. Isen utmanar Luleå hamn vintertid. Smältning av is med hjälp av varmt vatten i smältbassäng och strömbildare kan vara en möjlighet att minska problemen. Under den gångna vintern har en isreduceringsstudie genomförts i Luleå hamn. Isreduceringsstudien...

Byggstart för Luleå Räddningsstation

Helena Spets, platschef vid SOS Alarm i Luleå – Dom nya ändamålsenliga lokalerna i Luleå ger oss förutsättningar att fortsatt utveckla det fina samarbete som vi redan idag har med blåljuskollegor ambulans och räddningstjänst. SOS Alarm arbetar dagligen med att skapa ett tryggare Sverige för...

Höga krav på kommunens livsmedel

Luleå kommun prioriterar svensk- och närproducerade livsmedel i den pågående upphandlingen. Social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet är viktiga faktorer i Luleå kommuns pågående upphandling av livsmedel. Ett närmare samarbete med leverantörerna förväntas också ge positiva effekter, som exempelvis minskat matsvinn. Hannah Watts, upphandlare på Luleå kommun,...

Bioflygbränsle kan produceras i Luleå

Det är Luleå tekniska universitet (LTU), Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå Energi, Sparbanken Nord och Piteå Science som samarbetar i projektet. I en avtalsförklaring har aktörerna kommit överens om att man vill verka för att en storskalig biobränsleproduktion etableras i Luleå. LTU har utvecklat en...

Forskning för framtiden

Av ett ton råvara kan man få fram 60 till 70 kilogram lithium, smält i 1500-1700 grader. Det finska återvinningsföretaget uRecycle har försett Swerim med batterierna. – Inom ett halvt år behöver vi ha en process för att kunna återvinna, säger vd Pekka Väänänen. Smart industri rätt...

Bredband till landsbygden

När de tre företagen har genomfört pågående och planerade utbyggnader fram till 2020 kommer 98 procent av Luleåborna ha tillgång till bredbandsfiber. De återstående två procenten utgörs av glest liggande fastigheter och skärgården. För dessa områden ska även Lunet med stöd av kommunen vara...

Producera din egen el med solceller

Hur ekonomiskt fördelaktigt det är att sätta upp solceller beror bland annat på hur solbelyst taket är under en dag, vilket väderstreck huset ligger i och om taket skuggas någon gång under dagen. Det kostar mellan 15 000–20 000 kronor per installerad kW solceller för...

Tidigare inlägg