Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns “samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Utjämning och försäljning på arbetsutskottet

Resultatutjämning och ombudgetering Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utöka nämndernas resultatutjämningsfonder med totalt ca 3,4 miljoner kronor. Resultatutjämningsfonden ger nämnden möjlighet att fördela det ekonomiska resultatet mellan olika år. Drygt 15 miljoner kronor föreslås föras över från 2019 till 2020 års driftbudget. Vidare föreslås barn- och...

Hur ser barnens drömbibblo ut?

Värdefulla röster För dig över 10 år finns en enkät som tar några minuter att fylla i. Som tack för dina svar är du med i utlottningen av ett presentkort till Kulturens hus. – Vi vill veta vad Luleåborna vill ha mer eller mindre av på...

Nu är den blåa bron ett minne blott

Beslutet att riva gångtunneln togs stadsbyggnadsnämnden 2018 och nu har arbetet kommit igång. Det har länge varit problem med att underhålla bron, speciellt med hissarna och rulltrapporna. De stora driftkostnaderna och det stora behovet av underhåll har lett fram till beslutet att riva bron.

SM-veckan vinter i Luleå/Boden ställs in

Riksidrottsförbundet ser allvarligt på situationen kopplat till smittspridning och följer noggrant utvecklingen både i Sverige och omvärlden. - Att ställa in ett sådant stort och populärt evenemang som SM-veckan är ett mycket tungt beslut, men vi står inför en allvarlig situation där Riksidrottsförbundet självfallet tar...

Kooperativa hyresrätter till Kronan

Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner att fastigheten Sovsäcken 2 inom Kronan etapp 2 säljs till Amasten Fastighets AB för byggande av flerbostadshus med ca 47 lägenheter upplåtna som kooperativa hyresrätter. Företaget planerar att starta byggandet under året. – Målsättningen är att få en blandning av...

Anna Lindh Wikblad blir ny kommundirektör

– Jag är glad och ödmjuk inför det förtroende som kommunstyrelsen har gett mig och känner mig redo att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla Luleå, säger Anna Lindh Wikblad. Anna Lindh Wikblad är utbildad civilingenjör inom stads- och samhällsplanering vid Luleå tekniska universitet...

Vattenläckan på Edeforsgatan är lagad

Vattnet är åter Under natten mot söndagen lagades läckan. För de boende kan vattnet verka grumligt till en början, spola kallt vatten under uppsikt i cirka 15 minuter eller tills det klarnar. Resterande arbete att återställa ytskikt med mera påbörjas på måndag. Busstrafiken tillbaka Följande hållplatser trafikeras nu...

Förslag om skärpt internkontroll

Förslag till intern kontrollplan för kommunstaben 2020 Kommunstaben har upprättat förslag till en ny intern kontrollplan för 2020. Planen innehåller bland annat följande kontrollmoment: Säkerställa att stabens fakturor betalas i tid Säkerställa att alla styrande dokument har aktualiserats i närtid Kontrollera efterlevnad av delegationsordningen Kontrollera efterlevnad av attesträtt Kontrollera och...

Nya studenter välkomnas med gratis busskort

Luleå kommun var på plats med sitt erbjudande om gratis busskort i fyra månader till alla förstaårsstudenter som är eller blir folkbokförda i Luleå. En möjlighet för studenterna att upptäcka andra delar av Luleå utöver universitetsområdet. Studenterna är viktiga för ett växande Luleå. Kommunen ser...

Isvägen till Junkön öppen

Ny sträckning Isvägen har i år fått en annan sträckning. Följ skyltning. Observera också att det är förbjudet att gå ut på sidan av vägen vid skjutfältet.   Isvägen är en kommunal väg Luleå kommun kontrollerar bärigheten regelbundet genom att provborra isen. För att vägarna ska öppnas måste de...

Tidigare inlägg