Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns “samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Namnlistor lämnades över till kommunen

Kommunfullmäktiges ordförande Nihad Zara tog emot de totalt ca 9 000 underskrifterna. Luleå kommun registrerar nu alla namnunderskrifter och skapar ett ärende till politiken. Ärendet hanteras sedan i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och slutligen är det kommunfullmäktige som ska ta ställning till om en folkomröstning...

Kommunens tuffa utmaningar

Allt färre ska ta hand om allt fler – Men det handlar inte bara om ekonomin. Det kommer inte finnas nog med folk att anställa, poängterade både Niclas Johansson och Jan Öström. Under 2018–2028 förväntas den totala befolkningsökningen i Sverige bli 750 000 personer. Av dem...

Detaljplaner och motioner på utskottet

En ny detaljplan för kulturbyn på Kronan är klar för beslut i kommunfullmäktige. Detaljplanen innebär att flerbostadshus i varierande höjd, från tre till högst sex våningar med ca 300 lägenheter, kan byggas inom planområdet. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till områdets kulturvärden och...

Anna Lindh Wikblad är tillförordnad kommundirektör

Biträdande kommundirektör Anna Lindh Wikblad går in som tillförordnad kommundirektör efter Mikaels Lekfalks uppsägning, från och med 7 oktober till och med 31 december 2019. Det beslutades på måndagens kommunstyrelse. Hennes första åtgärd var att avbryta upphandlingen av en extern konsult som skulle få...

Klimatsmart arbete i Luleås parker

Elbil och batteridrivna arbetsredskap Sedan 2018 kör parken eldrivna arbetsfordon i bland annat Gammelstad. De kommer susande efter vägen utan avgaser eller ljud. Det är tur att möjligheten finns att slå på ett varningsljud och blinkande ljus på taket. Den här sommaren har man på...

Mikael Lekfalk sägs upp

I juni 2018 tecknade kommundirektör Mikael Lekfalk ett avtal om köp av tjänster för ledningsstöd av Resultatfabriken Consulting AB. Avtalet gällde från den 1 juni 2018 till och med den 31 december 2019. Trots det undertecknades inte avtalet förrän den 2 november 2018. Avtalet...

Klart med vd för Luleå Business Region

– Det känns oerhört spännande att få leda Luleå Business och arbetet med att växla upp näringslivsutvecklingsarbetet i Luleå. I närtid blir mitt fokus att bygga struktur och skapa förutsättningar för det nya bolaget. Jag kommer att sätta mig in i Luleå Näringslivs framgångsrika...

Framgångsrika danselever

Förutom första pris i tävlingen vann eleverna även publikens pris. – Eleverna har skapat en dynamisk och dansant koreografi, vilken de framför på en professionell och uttrycksfull nivå, säger Tina Narvaez Martin. Skapa Dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 14–22 år. I riksfinalen den...

Hemlängtan lockade

Vi träffade också Mats som med sambo och tre barn vill flytta närmare släkt och vänner. Han var intresserade av jobb inom inköpsbranschen. Bland besökarna fanns även flera lärare som var intresserade av att vända hemåt. Genom arrangemanget vill Luleåregionen som består av kommunerna Piteå,...

Förändringar inom individ- och familjeomsorgen

Båda förslagen i korthet Hertsöns dagverksamhet flyttas ut till befintliga mindre dagliga verksamheter där brukarna erbjuds en plats med verksamhet som passar den enskilde. Personalen erbjuds, med hänsyn till kompetens, andra vakanta tjänster inom förvaltningen. Gammelstads korttidshem som idag har sex korttidsplatser byggs om. Två korttidsplatser...

Tidigare inlägg