- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns “samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Vattenläckan på Edeforsgatan är lagad

Vattnet är åter Under natten mot söndagen lagades läckan. För de boende kan vattnet verka grumligt till en början, spola kallt vatten under uppsikt i cirka 15 minuter eller tills det klarnar. Resterande arbete att återställa ytskikt med mera påbörjas på måndag. Busstrafiken tillbaka Följande hållplatser trafikeras nu...

Lekplats, Östra länken och nytt avloppsystem

I lekplatsplanen är inriktningen att varje stadsdel, större bostadsområde eller by med fler än 50 barn i åldrar 0–12 år ska ha tillgång till minst en gemensam lekplats. I stadsbyggnadsnämndens investerings- och exploateringsplan finns medel avsatta för att genomföra minst en ny och/eller ombyggd...

Paul Rey och Linda Pira till SM-torgen

Paul Rey Paul Rey är aktuell i Melodifestivalen med låten "Talking in my sleep".Trots att han bara är 27 år känns det som att Paul Rey redan levt flera gånger. Från uppväxten i Lund på soulmusik, till den hyllade rapparen P.J., till storslagna popartisten Paul...

Kooperativa hyresrätter till Kronan

Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner att fastigheten Sovsäcken 2 inom Kronan etapp 2 säljs till Amasten Fastighets AB för byggande av flerbostadshus med ca 47 lägenheter upplåtna som kooperativa hyresrätter. Företaget planerar att starta byggandet under året. – Målsättningen är att få en blandning av...

Tolv frågor om ekonomin

Här kommer tolv frågor från vår läsare och kommunens svar. Är kommunens ekonomi uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget? Ja, det stämmer. Vilken är omslutningen för respektive budget 2020? Driftbudget uppgår till 4,8 miljarder kronor. Investeringsbudget 872 miljoner kronor för 2020. Vilken är fördelningen på de olika verksamhetsområdena? Driftbudgeten...

Folkomröstning och svenska som andraspråk

Nej till folkomröstning om Luleås skolstruktur Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig utifrån skolhuvudmannens perspektiv om det är lämpligt att hålla en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Skolhuvudmannen har ansvar för att genomföra det statliga uppdraget genom att säkerställa dess kvalitet och...

Uppdaterad – Fjärrvärmeledning repareras – trafiken stängs av

Start 10 mars klockan 09.00 Arbetet med att reparera fjärrvärmeledningen kommer att starta under tisdagen den 10/3. Från och med kl 09.00 på tisdagen är Malmuddsviadukten därför avstängd för all trafik under den tid som arbetet pågår. Trafiken kommer att ledas om via Svartövägen och Östermalm. –...

Utjämning och försäljning på arbetsutskottet

Resultatutjämning och ombudgetering Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utöka nämndernas resultatutjämningsfonder med totalt ca 3,4 miljoner kronor. Resultatutjämningsfonden ger nämnden möjlighet att fördela det ekonomiska resultatet mellan olika år. Drygt 15 miljoner kronor föreslås föras över från 2019 till 2020 års driftbudget. Vidare föreslås barn- och...

Chatta med kommunstyrelsens ordförande

Vad tycker du? Lenita Ericson kommer att bjuda in till en serie chattar under våren. Där vill kommunstyrelsens nya ordförande höra vad du tycker om en rad frågor. I första delen funderar Lenita Ericson på vad du tycker om Luleå kommun? Samt vad du tycker...

Skapa drömmarnas Luleå på sportlovet

Tisdag 3 mars – fredag 6 mars klockan 12-15 har ateljén i Kulturens hus drop-in verksamhet för barn och ungdomar. Temat för veckan är "Mina drömmars Luleå". Konstpdagog Erica Rönnbäck hoppas på många roliga alster.– Man kan skapa i både traditionella material som bland...

Tidigare inlägg