- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns “samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Isvägen till Junkön öppen

Ny sträckning Isvägen har i år fått en annan sträckning. Följ skyltning. Observera också att det är förbjudet att gå ut på sidan av vägen vid skjutfältet.   Isvägen är en kommunal väg Luleå kommun kontrollerar bärigheten regelbundet genom att provborra isen. För att vägarna ska öppnas måste de...

Ja till meröppna bibliotek i Luleå

Öppet 06.00-22.00 För att testa system och rutiner är planen att införa meröppet först några timmar i veckan, men målet är bibliotek som är öppna mellan klockan 06.00-22.00, sju dagar i veckan. De bibliotek som är aktuella för meröppet under 2020 och 2021 är Gammelstad, Hertsön,...

Förslag om skärpt internkontroll

Förslag till intern kontrollplan för kommunstaben 2020 Kommunstaben har upprättat förslag till en ny intern kontrollplan för 2020. Planen innehåller bland annat följande kontrollmoment: Säkerställa att stabens fakturor betalas i tid Säkerställa att alla styrande dokument har aktualiserats i närtid Kontrollera efterlevnad av delegationsordningen Kontrollera efterlevnad av attesträtt Kontrollera och...

Nu är den blåa bron ett minne blott

Beslutet att riva gångtunneln togs stadsbyggnadsnämnden 2018 och nu har arbetet kommit igång. Det har länge varit problem med att underhålla bron, speciellt med hissarna och rulltrapporna. De stora driftkostnaderna och det stora behovet av underhåll har lett fram till beslutet att riva bron.

Vintern drar igång på Södra hamnplan

Skoter-SM på hamnplanen Från Södra hamnplan har du dessutom nära till två av de större sportevenemangen i Luleå 2020; skridskoloppet KPN Grand Prix och en av tävlingarna under SM-veckan, då eliten i 19 olika sporter samlas i Luleå och Boden för att göra upp om...

Ny cykelväg till Storheden öppnas

Imorgon, onsdag 22 januari, öppnar vi den nya gång- och cykelvägen mellan Notviken och Storheden. Den sträcker sig längs med Storhedsvägen och är belyst. Samtidigt stänger vi av den befintliga gång- och cykelvägen längs med Notviksstranden, eftersom schaktarbeten inom projektet Östra länken kommer att utföras...

Hur ser barnens drömbibblo ut?

Värdefulla röster För dig över 10 år finns en enkät som tar några minuter att fylla i. Som tack för dina svar är du med i utlottningen av ett presentkort till Kulturens hus. – Vi vill veta vad Luleåborna vill ha mer eller mindre av på...

SM-glans över Välkomstfesten

– Det blir allsång med Radioapan, dans med draken, selfie-chans med Taurus och show med Sommarskuggan, säger Marie Wallstén, projektledare Välkomstfesten Luleå kommun, och fortsätter: – Och det blir premiär för den officiella SM-dansen, framförd av danselever från estetiska programmet i Luleå samt ett glittrande...

Nya studenter välkomnas med gratis busskort

Luleå kommun var på plats med sitt erbjudande om gratis busskort i fyra månader till alla förstaårsstudenter som är eller blir folkbokförda i Luleå. En möjlighet för studenterna att upptäcka andra delar av Luleå utöver universitetsområdet. Studenterna är viktiga för ett växande Luleå. Kommunen ser...

Nya studenter välkomnas med gratis busskort

Luleå kommun var på plats med sitt erbjudande om gratis busskort i fyra månader till alla förstaårsstudenter som är eller blir folkbokförda i Luleå. En möjlighet för studenterna att upptäcka andra delar av Luleå utöver universitetsområdet. Studenterna är viktiga för ett växande Luleå. Kommunen ser...

Tidigare inlägg