- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns “samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Tolv frågor om ekonomin

Här kommer tolv frågor från vår läsare och kommunens svar. Är kommunens ekonomi uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget? Ja, det stämmer. Vilken är omslutningen för respektive budget 2020? Driftbudget uppgår till 4,8 miljarder kronor. Investeringsbudget 872 miljoner kronor för 2020. Vilken är fördelningen på de olika verksamhetsområdena? Driftbudgeten...

Lenita Ericson mötte medborgarna i chatten

Vårt Luleå – Nyheter, fördjupning och berättelser från Luleå kommunkoncern. Kommunens drygt 7 000 medarbetare jobbar dagligen med att bygga ett hållbart samhälle, ge service genom hela livet och skapa attraktion för att medborgare, besökare och inflyttare ska trivas. Vårt Luleå redovisar vad som...

Folkomröstning och svenska som andraspråk

Nej till folkomröstning om Luleås skolstruktur Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig utifrån skolhuvudmannens perspektiv om det är lämpligt att hålla en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Skolhuvudmannen har ansvar för att genomföra det statliga uppdraget genom att säkerställa dess kvalitet och...

Medaljbonus och försörjningsstöd

Stöd till egen försörjning Arbetsutskottet beviljade 2 miljoner kronor till projekt Arenan vars syftet är att i samverkan med kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Samordningsförbundet Södra Norrbotten stödja grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden till egen försörjning. Fastighetsförsäljning på Kronan Arbetsutskottet ställde sig...

Chatta med kommunstyrelsens ordförande

Vad tycker du? Lenita Ericson kommer att bjuda in till en serie chattar under våren. Där vill kommunstyrelsens nya ordförande höra vad du tycker om en rad frågor. I första delen funderar Lenita Ericson på vad du tycker om Luleå kommun? Samt vad du tycker...

Lekplats, Östra länken och nytt avloppsystem

I lekplatsplanen är inriktningen att varje stadsdel, större bostadsområde eller by med fler än 50 barn i åldrar 0–12 år ska ha tillgång till minst en gemensam lekplats. I stadsbyggnadsnämndens investerings- och exploateringsplan finns medel avsatta för att genomföra minst en ny och/eller ombyggd...

Paul Rey och Linda Pira till SM-torgen

Paul Rey Paul Rey är aktuell i Melodifestivalen med låten "Talking in my sleep".Trots att han bara är 27 år känns det som att Paul Rey redan levt flera gånger. Från uppväxten i Lund på soulmusik, till den hyllade rapparen P.J., till storslagna popartisten Paul...

Utjämning och försäljning på arbetsutskottet

Resultatutjämning och ombudgetering Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utöka nämndernas resultatutjämningsfonder med totalt ca 3,4 miljoner kronor. Resultatutjämningsfonden ger nämnden möjlighet att fördela det ekonomiska resultatet mellan olika år. Drygt 15 miljoner kronor föreslås föras över från 2019 till 2020 års driftbudget. Vidare föreslås barn- och...

Skapa drömmarnas Luleå på sportlovet

Tisdag 3 mars – fredag 6 mars klockan 12-15 har ateljén i Kulturens hus drop-in verksamhet för barn och ungdomar. Temat för veckan är "Mina drömmars Luleå". Konstpdagog Erica Rönnbäck hoppas på många roliga alster.– Man kan skapa i både traditionella material som bland...

Vattenläckan på Edeforsgatan är lagad

Vattnet är åter Under natten mot söndagen lagades läckan. För de boende kan vattnet verka grumligt till en början, spola kallt vatten under uppsikt i cirka 15 minuter eller tills det klarnar. Resterande arbete att återställa ytskikt med mera påbörjas på måndag. Busstrafiken tillbaka Följande hållplatser trafikeras nu...

Tidigare inlägg