Kommunen ser över inköpsprocessen – Vårt Luleå

– Kommunen arbetar med att se över och effektivisera all vår verksamhet. Vi har sett att det finns utvecklingsmöjligheter i nuvarande inköpsrutiner och jag...

Personal tillbaka på Stadsbiblioteket – Vårt Luleå

Nu är läget stabilare igen på biblioteket, som förra veckan hade flera bekräftade fall av covid-19 hos personalen. Därmed bemannas bibliotekets diskar åter efter...

Skola-hemma för Boskataskolan, Björkskatan – Vårt Luleå

När årskurs 6 har skola-hemma kommer resterande klasser, från förskoleklass till och med årskurs 5, vara kvar på skolan och följer ordinarie upplägg.– Skola-hemma...

Fortsatt stöd till tjej- och kvinnojouren

Socialnämnden bedömer att bidraget till Kvinnojouren Iris kan beviljas gällande kostnader för personal, hyra och underhåll samt övriga kostnader för det skyddande boendet, sådant...

Vandra i historiens spår – Vårt Luleå

Vid varje startplats finns en skylt med instruktioner. Samma instruktioner finns även på kommunens 400-årswebb. Du når vandringen via länk eller QR-kod och följer...

Bättre luft i Luleå – Vårt Luleå

Framgången tros vara ett att det är många samlande insatser som tillsammans har bidragit till att uppnå målet om bättre luft i Luleå centrum.Luleåborna...

Pia och Mari satsar under pandemin

På vilket sätt kommer galenskapen att synas på Arkipelag?Mari Wigren:– Det här är min femte, och sista, restaurang som jag öppnar. Därför vill jag...

Sportlov med aktiviteter ute och på nätet

Skapa hemmaI vanliga fall nyttjas konsthallens ateljé och bibliotekets Skaparyta till kreativa sportlovsaktiviteter. I år är inte det möjligt. Istället bjuder Konsthallen på inspiration...

Allvarliga brister i hemtjänstgrupp

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har konstaterat allvarliga brister i en hemtjänstgrupp. Socialnämnden har redovisat åtgärder och tidplan för att komma tillrätta med...

Fortsatt hantering av skolstrukturen och reviderad policy

Nämnden får också i uppdrag att utreda om förskolan i Vitå kan flyttas till Vitåskolans lokaler och att skolbyggnaden i framtiden kan fungera som...
- Advertisement -

Senaste artiklar

Kommunen ser över inköpsprocessen – Vårt Luleå

– Kommunen arbetar med att se över och effektivisera all vår verksamhet. Vi har sett att det finns utvecklingsmöjligheter i nuvarande inköpsrutiner och jag...

Personal tillbaka på Stadsbiblioteket – Vårt Luleå

Nu är läget stabilare igen på biblioteket, som förra veckan hade flera bekräftade fall av covid-19 hos personalen. Därmed bemannas bibliotekets diskar åter efter...

Skola-hemma för Boskataskolan, Björkskatan – Vårt Luleå

När årskurs 6 har skola-hemma kommer resterande klasser, från förskoleklass till och med årskurs 5, vara kvar på skolan och följer ordinarie upplägg.– Skola-hemma...