Första utegymet är färdigt

Upp och hoppa och ta i! Nu är utegymmet i Riekkola klart för användning och är ett jättebra komplement till motionsspåren i området. Dessutom är fler utegym på gång.

Under måndagen fick utegymet bark som underlag så nu är det fritt fram att spänsta bland redskapen.

Utegymmet är resultatet av ett medborgarförslag 2015. Det ska ersätta de tidigare gymredskapen som finns på ett par ställen runt motionsslingan. Dessa står tillsvidare kvar.

Under måndagen lades barken ut av BDX markentreprenör och därmed är utegymet klart för användning. De sju stationerna är tillverkade i lärkträ som har en lång hållbarhet. Dessutom passar träskonstruktionerna bra in i miljön. Kostnaden för anläggandet är cirka 100.000 kronor.

-Ett exakt likadant gym bygger vi inom kort i Karungi vid fotbollsplanen på Kyrkholmen där också löparbanorna kommer att rustas upp och få ett lager med bark, berättar fritidschef Allan Fjellvind.

Unikt gym
Vidare kommer att utegym att anläggas på grönområdet norr om campingen på Stranden. Där kommer redskapen att vara i stål och de tillverkas av Johan Innala, anställd vid fritidsenheten.

-Det blir unikt i sitt slag och vi beräknar att det ska stå klart någon vecka in i juli månad. Underlaget där blir så kallade fallmattor, av samma typ som finns i våra lekparker. Intill skapar vi också ett utrymme för exempelvis yoga-aktiviteter. En bit av den gamla fotbollsmattan från Gränsvallen blir underlag där, säger Fjellvind.

Motionsområdet vid campingen ligger naturskönt vid älven och blir totalt 400 kvadratmeter stort. Det kommer att kosta cirka 200.000 kronor att färdigställa.

Källa: Haparanda kommun