Home Locals - Norrköpings kommun Norrköping Nordens första City of Music inom UNESCO Creative Cities

Norrköping Nordens första City of Music inom UNESCO Creative Cities

0
Norrköping Nordens första City of Music inom UNESCO Creative Cities

Norrköpings framgångar som musikstad fortsätter. Nu har Norrköping antagits till UNESCO Creative Cities Network (UCCN) och därmed blir Nordens första musikstad i det globala nätverket för kreativa städer.

– Mer än hälften av världens befolkning bor nu i städer och städerna blir allt viktigare som pådrivare av initiativ för att nå en hållbar utveckling i praktiken. Med sitt engagemang, historia och energi, har Norrköping en självklar plats i Unescos nätverk för kreativa städer och jag är övertygad om att staden kommer att bidra med lika mycket som den får från nätverket, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

Målet med nätverket är att stärka det globala samarbetet mellan städer där kreativitet är en viktig del av identiteten, men också en strategisk faktor för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Det handlar också om att integrera kultur i stadsutvecklingen, trots olika förutsättningar globalt.

Nätverket ställer hårda krav. Ett aktivt, genuint och brett musikliv med ett starkt stöd måste redovisas i ansökan.

– Det här ett kvitto på att vi redan har kommit en bra bit som kreativ stad, som musikstad. Det är glädjande eftersom det ger oss nya möjligheter och draghjälp att fortsätta utvecklas och bli ännu bättre, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

I Norrköping finns fina möjligheter till grundutbildning, många levande livescener och ett brett och aktivt musikliv i många genrer. Norrköping erbjuder också arrangemang från unga debutanter till världsklass på stadens många livescener och festivaler. Men framför allt är musik, kultur och kreativitet en del av stadens identitet.

UCCN ger också en ny möjlighet att synliggöra de samlade kulturella och kreativa näringarna i Norrköping och Region Östergötland. Målet är att nätverket ger kreativa kontakter regionalt, nationellt och internationellt – något som i sin tur skapar besöksanledningar och arbetstillfällen till länet. Inom nätverket finns även ett utbyte mellan städernas universitet och näringslivsutveckling i form av Creative Cities Business Network.

– Creative Cities-nätverket är en viktig global plattform där vi gemensamt visar styrkan med kreativitet och kultur i skapandet av hållbara och inkluderande städer. Jag ser fram emot att få vara med och driva den utvecklingen för Norrköping och vår region. Den här är en ny möjlighet till samarbeten och utbyten inom kultur, näringsliv, utbildning med mera, säger Sandra Wall, projektledare för Creative Cities i Norrköpings kommun. 

UNESCO Creative Cities Network grundades 2004. I dag består UCCN av 180 städer i 72 länder i sju olika kreativa grenar; litteratur, film, musik, hantverk/folkkonst, design, mediekonst och gastro­nomi. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, skapa affärer, lära av varandra och att utveckla de kreativa näringarna och uppnå hållbarhetsmålen/Agenda 2030-målen. Utgångspunkten för nätverket är solidarisk samverkan och utbyten mellan stad och land, mellan rika och mindre bemedlade regioner i världen som grund för nya samarbeten och utvecklingsprojekt. Några av städerna i nätverket är: Bo­logna, Montreal, Beijing, Berlin, Seoul, Santa Fe, Edinburgh, Melbourne, Buenos Aires, Krakow och Östersund (gastronomi). Läs mer på Unescos nätverk för kreativa städer och Svenska Unescorådet.

Kontaktpersoner:
Sandra Wall
Titel: projektledare Creative Cities, Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 16 27

Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande, Norrköping
Telefon: 070-527 26 27

Kari Gardelin
Titel: kommunikatör Svenska Unescorådet
Telefon: 070-287 28 39

__________________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 81