Kommuntjänstemän inspärrade i 72 timmar – testar MSB:s krisrekommendationer

I 72 timmar kommer säkerhetschefen i Norrköpings kommun och beredskapssamordnaren i Finspångs kommun att vara strandsatta i ett hus utan el eller rinnande vatten. Där testar de om rekommendationerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller i skarpt läge och delar i realtid med sig av sina erfarenheter till invånare i hela landet.

– Vi vill skapa ett samtal i soffor och runt köksbord om vad det innebär rent konkret att förbereda sig för en krissituation. Det behöver inte vara så dramatiskt utan är mer en fråga om att i förväg fundera kring vad som kan vara bra att tänka på för just mig i min situation, säger Richard Tjernström, säkerhetschef i Norrköpings kommun.

Onsdagen den 15 november klockan 17:00 går han tillsammans med sin kollega Nina Öberg, beredskapssamordnare i Finspångs kommun, in i ett hus långt ute på landet. Då träder de in i ett scenario där en allvarlig samhällsstörning har slagit ut flera viktiga funktioner i samhället och de är fast på en plats där de måste klara sig utan el och rinnande vatten i 72 timmar. De kommer regelbundet att dela med sig av sina upplevelser via webb, Facebook och Instagram. Vem som helst kan även passa på att få expertrådgivning inom området genom att vända sig till dem med olika frågor gällande beredskap under hashtaggen #72timmarstestet.

– Det tuffaste blir nog kylan och ovanan att klara sig utan någon större kontakt med omvärlden, tror Nina Öberg. Jag ser det som en stor vinst att få möjligheten att prova på det här under 72 timmar. Det är ju saker jag ska rekommendera och tipsa våra invånare om, och efter testet kan vi verkligen säga vad som fungerar bäst.

Under sin tid i huset kommer testdeltagarna att prata om allt ifrån hur man kan lösa rent praktiska frågor som hur man håller värmen när bostaden kyls ner, till vad man kan göra i förväg för att känna sig lite tryggare om någonting oväntat händer.

– Det kan gälla sådant som att hitta svaren på frågor som snabbt kan ställas på sin spets, som till exempel: vad kan vara bra att ha hemma, hur löser jag mina privata behov, vet jag hur jag får tag på 112 om min telefon inte fungerar eller hur tar jag reda på var det finns uppsamlingsplatser och värmestugor i området där jag bor?, säger Richard Tjernström.

Media är välkomna att närvara när 72-timmarstestet inleds onsdagen den 15/11 klockan 17:00, då Richard Tjernström och Nina Öberg går in i huset. De finns även tillgängliga för intervjuer under och efter testets genomförande.

Längst ned på sidan under relaterat material finns foton på Richard Tjernström och Nina Öberg, samt en kort filmsekvens från huset.

Möt Richard och Nina när de förbereder sig för testet

Länk till 72-timmarstestet Norrköping

Länk till 72-timmarstestet Finspång

Länk till Instagramkontot 72timmarstestet

Kontakt:
Richard Tjernström
Titel: säkerhetschef, Norrköpings kommun
Telefon: 0730-78 20 67

Nina Öberg
Titel: beredskapssamordnare, Finspångs kommun
Telefon: 070-571 38 84

Kontakt gällande vägbeskrivning och intervjuer under testets genomförande:
Maria Hultberg
Titel: enhetschef kommunikation, Norrköpings kommun
Telefon: 072-581 28 22

Robert Davidsson
Titel: kommunikatör
Telefon: 070-283 06 59

Bakgrund:
Bakgrunden till 72-timmarstestet är regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att öka människors kunskap om hur man förbereder sig för olika kriser. Kommunernas roll har där lyfts i egenskap av att vara särskilt viktiga för att nå ut med information till allmänheten. Norrköping spänner därför tillsammans med Finspång bågen och satsar på en aktivitet som berör invånare lokalt såväl som nationellt. Fokus är på att inom trygga ramar skapa intresse kring vad man själv har möjligheter att hantera en utmaning då samhället fokuserar på de som är mest utsatta och i störst behov av stöd, och service och tjänster därmed inte fungerar som vanligt. Just tiden 72 timmar används av flera länder som ett slags grundscenario, men MSB skriver själva i sin krisinformation att det inte går att ge några tidsgarantier vid en kris. Den ska alltså mer ses som symbolisk i sammanhanget.

Utöver möjligheten att ta del av testdeltagarnas upplevelser under de 72 timmarna, och få svar på frågor man har i ämnet, kommer man även att kunna tävla med sitt bästa tips för att exempelvis spara på el eller vatten under hashtaggen #72timmar. 

Ur regeringens uppdrag till MSB: I händelse av en kris eller höjd beredskap förväntas människor i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för sin egen situation. För att kunna göra det på ett bra sätt är det nödvändigt att vara väl förberedd. Det förändrade klimatet leder till att risken för extrema väderförhållanden och naturolyckor ökar. Den försämrade säkerhetspolitiska situationen gör också att det är angeläget att människor är medvetna om vad höjd beredskap innebär och hur de kan förbereda sig för detta. Många människor saknar idag kunskap om vilket ansvar de har och hur de kan förbereda sig för olika kriser samt för höjd beredskap. Kunskapen om vad höjd beredskap innebär och hur människor ska agera i en sådan situation bedöms också vara låg. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att öka människors kunskap om hur de förbereder sig för olika kriser samt för höjd beredskap. När det gäller information på lokal nivå har kommunerna en viktig roll eftersom de ska verka för att information till allmänheten i samband med extraordinära händelser samordnas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.

____________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18