Antalet hemlösa i Norrköping fortsätter att öka

Antalet personer som befinner sig i en hemlöshetssituation med tillfälligt boende har ökat sedan i fjol. Även gruppen öppet hemlösa, de som saknar fast adress och tillfälligt boende, har ökat.

Varje år gör socialkontoret en hemlöshetsrapport, en ögonblicksbild som berör de personer som har ett ärende hos socialkontoret eller hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret. Årets rapport sammanställdes vecka 37. Det totala antalet personer som befann sig i någon form av hemlöshetssituation vid mätningen var 1 145 personer, en ökning med 108 personer jämfört med 2016. Nio personer var öppet hemlösa i årets undersökning, vilket är en ökning med tre personer sedan föregående år.

– Den information vi får via dessa rapporter ger oss möjligheter att värdera, se över och förbättra våra åtgärder. Bostadsbristen är den största orsaken till att vi ser en ökning av antalet personer som befinner sig i någon form av hemlöshetssituation och är därmed något vi och hela kommunen arbetar aktivt med, säger ordförande i socialnämnden Roger Källs (S).

Knappt 50 procent av personerna som befinner sig i en hemlöshetssituation har sitt boende ordnat genom en insats från socialtjänsten antingen via kommunens boenden eller genom vård på institution, i familjehem eller genom placering på hotell och vandrarhem. Detta är en liten ökning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 40 procent. Resterande personer bor inneboende eller i andra hand, tillfälligt hos kompisar och bekanta, befinner sig på kriminalvårdsanstalt, inom sjukvården och psykiatrin.

– Vi arbetar aktivt med att utveckla de verksamheter vi har och utveckla nya verksamheter för att möta de behov som finns av stöd och hjälp för personer som befinner sig i en hemlöshetssituation. Under de senaste åren har vi bland annat arbetat fram nya boendeformer, som till exempel akutboende och genomgångsboende, säger socialdirektör Yvonne Thilander.

I en jämförelse under flera har det visat sig att ungefär hälften av de personer som under kortare eller längre tid befinner sig i en hemlöshetssituation tillkommer och hälften lämnar sin hemlöshetssituation varje år. Drygt 60 procent i årets undersökning är nya och befann sig inte i någon hemlöshetssituation i förra årets mätning. Gruppen är yngre, har mindre missbruk, har mindre fysiska och psykiska problem och bor i högre grad hos kompisar jämfört med hela gruppen.

För att läsa hela rapporten, se under Relaterat/Dokument längst ner på den här sidan.

Kontaktpersoner:
Frågor om rapporten besvaras av:
Anna Lind Nordell
Titel: sakkunnig på socialkontoret
Telefon: 011-15 22 32

Frågor om socialkontorets verksamhet besvaras av:
Yvonne Thilander
Titel: socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03

Frågor om arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhet besvaras av:
Pernilla Thott Ljung
Titel: chef arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Telefon: 011-15 34 02
__________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24