Home Locals - Norrköpings kommun ​​​Brister i hemsjukvårdens omhändertagande av operationssår anmäls enligt lex Maria.

​​​Brister i hemsjukvårdens omhändertagande av operationssår anmäls enligt lex Maria.

0
​​​Brister i hemsjukvårdens omhändertagande av operationssår anmäls enligt lex Maria.

En patient har efter en operation fått eftervård inom hemsjukvården. Patientens allmäntillstånd har försämrats under vårdtiden och vård- och omsorgskontoret bedömer situationen som allvarlig och anmäler händelsen till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I början av sommaren genomgick en person en operation. Efter ett par veckor skrevs patienten ut från sjukhuset och fick vidare hemsjukvård i sitt hem. Hemsjukvården fick i uppdrag att sköta omläggningarna av patientens operationssår. Under tiden som hemsjukvården hade ansvar för omläggning av operationssåret försämrades patientens allmäntillstånd vilket ledde till att patienten blev inlagd på sjukhus. I efterförloppet upptäcktes det att patienten hade andra sjukdomar.

Verksamheten har utrett händelsen och funnit brister i överrapporteringen mellan vårdgivarna, otillräcklig dokumentation i journalen, bedömning av såret samt brist på kontinuitet i personal som skötte omläggning av såret.

Vård och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och vidtar flera åtgärder:

  • Diskussion i de olika arbetsgrupperna gällande implementering av riktlinjer och rutiner gällande objektiv bedömning av sår.
  • Försäkra sig om personalkontinuitet vid komplexa såromläggningar.
  • Följa samverkansrutiner för regelrätt överrapportering.
  • Informera medarbetarna om innehållet i direktiven med regler för dokumentation i patientjournalen för hälso- och sjukvård.

Kontaktpersoner:
Anita Ottosson
Titel: medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 011-15 22 28

Elisabeth Heigl
Titel: områdeschef, ordinärt boende och hemsjukvård
Telefon: 011-15 31 62
___________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, kommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!